Allemaal anders en toch samenwerken?

Allemaal anders en toch samenwerken?

‘Wanneer ga je nou eens gewoon werken als afgesproken?’

Hoe vaak ik dat niet heb gezegd, soms heel hard gezegd, tegen ‘Jan’, één van mijn collega’s? Ik weet het niet, maar echt vaker dan je op de vingers van een hand kan tellen. Hoe kan dat toch? Nee, hij is niet stom of negatief. Integendeel! Jan begreep precies wat ik bedoel en doet ook absoluut zijn best!

We zijn allemaal anders …

Jij en ik zijn niet hetzelfde. We zien er niet hetzelfde uit. We reageren anders op gebeurtenissen. We hebben een andere mening. We vinden andere dingen belangrijk. We hebben een andere houding ten opzichte van werken en de  besteding van onze vrije tijd. Er zijn talloze terreinen, waarop we verschillen. En in het algemeen gesproken vinden we dat ook normaal.

Is anderszijn normaal of …?

De Nederlandse organisatiepsycholoog prof. dr. Geert Hofstede (geboren in 1928) heeft hierover vele internationale studies verricht en nog veel meer materiaal van studies van anderen verzameld en geïnterpreteerd. Nationale en regionale verschillen met invloed op het functioneren van institutionele organisaties (als overheden, gezinnen, bedrijven, scholen) werden door zijn werk zichtbaar en meetbaar gemaakt. Hij ontving maar liefst negen eredoctoraten; de laatste te Praag in 2016 op 88-jarige leeftijd. Samen met zijn zoon dr. Ir. Gert-Jan Hofstede (her)schreef hij versie 2 van het boek ‘Allemaal andersdenkenden’. Ik las het de achterliggende maanden en ik vond het buitengewoon inspirerend en motiverend. De belangrijkste conclusie van deze wetenschappers: we zijn allemaal andersdenkend, omdat we zo zijn geprogrammeerd!

“Wetenschap is toch ook maar een mening?”

Het is anno 2017 weer een beetje mode aan het worden om wetenschap te interpreteren alsof ook bewezen feiten en daarop gebaseerde conclusies eigenlijk niets anders zijn dan zomaar een mening. Als 99% van de wetenschappers het met elkaar eens zijn, dat de uitstoot van CO2 belangrijke factor is in de opwarming van de aarde en jij blijft beweren, dat het onzin is, niets anders dan emotie en een schromeloze overschatting van het menselijk aandeel in de natuur, tsja … lijk je dan eigenlijk niet heel veel op die paus, die niet wilde weten van een ronde aarde of op die LSD-verslaafde, die de zwaartekracht dacht te kunnen ontkennen?

Wetenschap is niet zomaar een mening of elitair, het maakt het ons als mensen mogelijk om te leren van fouten en ons leven en werken te verbeteren. (Lees ook eens deze pittige post op TPO over dit thema.)

Allemaal andersdenkend, omdat we zo zijn geprogrammeerd …

Het is dus geen mening, maar een feit; dat anders denkend. Omdat we ook daadwerkelijk ander zijn! Cultureel bepaald! Dat feit is een gegeven, dat we nooit zomaar kunnen wegpoetsen. Maar als je het dus niet eens kán wegpoetsen, waarom lijkt dat dan toch het streven in het onderwijs en het bedrijfsleven? Waarom is er dan toch vooral zoveel aandacht voor problemen, het vergroten van verschillen en het benadrukken fouten die natuurlijk en onmiskenbaar worden gemaakt? Waarom zoeken we dan niet vooral naar de sterke kanten van de mensen met wie we samenleven en samenwerken om zo met elkaar het best denkbare te realiseren. Voor de ander, voor mij als leidinggevende en niet te vergeten voor ‘ons’ bedrijf?

Samenwerken. Ook voor het best denkbare resultaat

‘Samen zijn en samen doen’ is de drive in mijn leven. Daar word ik warm van. Het is ook altijd de basis geweest en gebleven onder mijn geesteskind Covide. ‘De ‘Co’ in Covide staat voor zowel communicatie als coöperatie. Daarmee bouw je bruggen. Bruggen over de kloven die er altijd tussen mensen zullen zijn. Net zoals ze ook bestaan tussen waar je nu bent en wat je graag wilt bereiken. Kloven tussen mensen, anders denken en anders zijn, het hoeft geen probleem te blijven. Beschouw het als een uitdaging. Terugkomend op de inleidende alinea: we zijn er uiteindelijk achter gekomen, dat onze ‘afspraak’ bij mij heel goed paste, maar bij Jan paste het eigenlijk helemaal niet. Samen hebben we de brug naar elkaar gevonden. Voor Jan en mij begaanbaar en in onze eigen kracht gaan we nu aanmerkelijk beter!

*Wat ik bij het schrijven van deze blog had gemist, is dat in 2012 ook een derde versie het levenslicht zag. Hieraan hebben Geert en Gert Jan Hofstede ook samengewerkt met co-auteur Michael Minkov. Deze nieuwe versie staat nu (juli 2017) op mijn verlanglijstje, want deze ‘baanbrekende studie over de manier waarop ons denken, voelen en handelen beïnvloed worden door de cultuur waaruit we zijn voortgekomen’ zou verplichte kost moeten zijn voor iedereen, die zich een mening vormt over de multiculturele wereld, waarin wij anno 2017 leven en werken.

Willem Massier (8-8-1955) is
  • ICT-ondernemer sinds 1991
    • Covide, een platform in de Cloud met CRM ter ondersteuning van SENS (Samen Effectief Naar Succes), de basis voor minder negatieve stress en verzuim en juist méér werkplezier en effectief resultaat.
    • Assist-Online, een platform en masterclasses om je website en e-mail marketing geïntegreerd te automatiseren en je klant het initiatief te gunnen
  • Coach
  • Spreker
"Voor mij zijn betrokkenheid en commitment de leidende motieven in het leven."

Deel dit blog via: