Bruggen-Bouwen | Baas of leider? Creëer een open aanspreekcultuur

516% meer inkomsten? Waar haal je dat vandaan?

Nadat we die ‘516% meer inkomsten’ voor de eerste keer op de homepage van onze website hadden geplaatst kreeg ik van diverse kanten als eerste te horen: “Waar haal je dat vandaan?” Een vraag daarom ook om eerste te beantwoorden.

Toen ik in 1999 besloot om te gaan investeren in wat Covide is geworden, was de reden: efficiënter en effectiever samenwerken enerzijds en bedrijfsbreed delen van alle actuele klant- en projectinformatie om als totale organisatie klantgerichter te kunnen zijn anderzijds. In de kern is dat nog steeds, wat Covide is. Het in januari 2016 verschenen rapport ‘Fully engaged’ heeft die visie op ondubbelzinnige  wijze onderschreven.

“Samenwerken en bedrijfsbreed
informatie delen”

Het ‘geheim’ zit in de woorden ‘samenwerken en bedrijfsbreed delen’. Dat vond en vind ik heel normaal, maar het blijkt anno 2016 nog helemaal niet normaal te zijn. Meermalen hebben we een mooie potentiële klanten met meerdere vestigingen (soms wereldwijd) moeten loslaten, omdat het management gegevens wel wilde delen, maar niet op voorhand. Het zou per mailtje bijvoorbeeld handmatig moeten worden besloten.
Dat kost veel extra werk en het resultaat is, dat bedrijfsdata in de praktijk dus niet wordt gedeeld. Is er iemand ziek of met vakantie of vertrekt een collega, tsja, dan is dat jammer.

“Betrokken op elkaar
en samen betrokken op het bedrijfsresultaat”

‘Fully engaged’ is helder vertaald ‘volledig betrokken’. Betrokkenheid op elkaar en het bedrijfsresultaat. Het gevoel, dat het bedrijf waar je werkt ook ‘jouw bedrijf’ is. Dat je als medewerker net zo deelt in het zoeken naar en werken aan succes als het management en de directie. Dat je SAMEN de schouders onder jouw bedrijf zet. Dát is betrokkenheid. Het vereist lean en meaningful (in een latere blog werk ik dit graag verder uit) samenwerken.

‘Bedrijfsbreed delen van klant- en projectinformatie’ is eigenlijk gewoon een ander woord voor SAMENWERKEN. Samenwerken rond adresgegevens, e-mail, projecten, sales en bestanden. Dat is wat we met Covide tot in de genen van het systeem faciliteren.

“Het rapport ‘Fully engaged’ meldt,
dat betrokken medewerkers leiden kan
tot 516% meer inkomsten.”

Wanneer in ‘Fully engaged’ dus wetenschappelijk is vastgesteld, dat volledig betrokken medewerkers je bedrijf 516% MEER INKOMSTEN bezorgen, dan zeggen we bij Covide: “Dáár gaan we onze klanten bij ondersteunen met de best denkbare softwareoplossing!” Een optelsom van

 • én meer rendement
  Efficiënter en effectiever samenwerken
 • én meer omzet
  Klantgerichter door bedrijfsbreed gedeelde klant- en projectkennis

Willem Massier

Willem Massier (8-8-1955) is
 • ICT-ondernemer sinds 1991
  • Covide, een platform in de Cloud met CRM ter ondersteuning van SENS (Samen Effectief Naar Succes), de basis voor minder negatieve stress en verzuim en juist méér werkplezier en effectief resultaat.
  • Assist-Online, een platform en masterclasses om je website en e-mail marketing geïntegreerd te automatiseren en je klant het initiatief te gunnen
 • Coach
 • Spreker
"Voor mij zijn betrokkenheid en commitment de leidende motieven in het leven."

Deel dit blog via: